Prispievateľ je povinný dodržiavať zákony Slovenskej republiky, hlavne občianskoprávne ustanovenia o ochrane osobnosti, trestnoprávne ustanovenia o ochrane osobnosti a autorský zákon. Prispievateľ, ktorý poruší zákon, alebo iné všeobecne záväzné predpisy, by si mal byť vedomý toho, že sa tak vystavuje trestnému postihu alebo konaniu vo veciach občiansko-právnych podľa príslušných ustanovení zákona.

Neregistrovaní užívatelia (hostia)
nebudú vidieť obsah fóra obyvateľov Rovniankovej 14, jeho témy, ani jednotlivé príspevky - ide totiž o interné informácie týkajúce sa výhradne vlastníkov a obyvateľov bytového domu. Ak chcete fórum obyvateľov Rovniankovej 14 používať a mať prístup ku všetkým jeho témam a službám, pri registrácii zadajte Prístupový kód.

 • Dlhšie texty oddeľte odsekom.
 • Príspevky vkladajte do správnych sekcií. Ak nebude príspevok vo vhodnej sekcii, bude presunutý.
 • Snažte sa podstatu príspevku vystihnúť už v téme.
 • Ak použijete odkaz, napíšte, kam mieri.
 • Ak odpovedáte na príspevok, a použijete citáciu, obmedzte ju len na text, ktorý komentujete.

V príspevkoch je zakázané a nesmú obsahovať

 • Porušovať autorské práva.
 • Používať vulgarizmy a nadávky.
 • Publikovať reklamný spam - reklamné príspevky alebo iné pokusy o propagovanie výrobkov, webov atd.
 • Publikovať urážajúce príspevky, verejné alebo osobné útoky.
 • Publikovať príspevky, nepatriace do témy.
 • Prejavy rasovej, národnostnej alebo náboženskej neznášanlivosti
 • Prejavy neznášanlivosti na báze pohlavia
 • Propagáciu značiek a obchodných názvov
 • Zosmiešňovanie (ironizovanie) jednotlivca alebo skupiny ľudí, po odbornej alebo ľudskej stránke.


Zakladanie tém
Názvy tém píšte výstižne a do spránych sekcii tak, aby dobre charakterizovali problém a zároveň sa v budúcnosti dala téma ľahko nájsť (nie typu pomóc, dnes apod.).
Takéto témy budú zamknuté alebo zmazané.
Píšte v slovenčine, alebo češtine, inak bude príspevok zmazaný.

Autorské práva
Na tomto fóre je warez zakázaný!!
Preto Vás vyzývame, aby ste nedávali žiadne odkazy (grafické, textové) na stránky, ktoré porušujú autorské práva.

Podpis
Je zakázané používať v podpise rôzne textové alebo grafické odkazy vedúce na stránky, ktoré obsahujú warez, pornografické, rasistické, či iné materiály porušujúce zákony SR.


Kontakt
Nežiadajte vedenie fóra o podporu cez icq, skype, jabber, prípadne cez iné komunikačné kanály.
Vaše otázky vám zodpovieme na fóre, ak to bude v našich silách.

Vedenie fóra si vymedzuje právo poslať jeden informačný, alebo reklamný e-mail / súkromnú správu za týždeň.

Za porušenie pravidiel môže nasledovať varovanie alebo vykázanie z fóra (ban), na dobu zvolenú podľa uváženia.

Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na situácie ako napr. únik strategických informácií, ktoré by mohli spôsobiť inej osobe ekonomické, bezpečnostné a iné škody pričom by bolo nutné použiť materiál zverejnený na diskusnom fóre ako dôkazný materiál v procese vyšetrovania.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Rovniankovej 14 a ani správca web stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
Registráciou vo fórume Rovniankova 14 ste súhlasili s týmito podmienkami.

Ak máte pocit že Vás tieto pravidlá obmedzujú - NEPOUŽÍVAJTE toto diskusné fórum!

KONTAKT na vedenie fóra:
administrátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.