Konanej dňa: 02.04.2000

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet prítomných na domovej schôdzi: 74

Zaregistrujte sa, ak chcete pokračovať v čítaní ...