Konanej dňa: 04.09.2013 o 18,00 hod
Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104
Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4
Počet prítomných vlastníkov: 5 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza (stretnutie) vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 4. septembra 2013 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Zaregistrujte sa, ak chcete pokračovať v čítaní ...

Go to top