Všimli ste si?

Od 01. 04. 2020 mame nového správcu

Bytové družstvo Petržalka

Presmerovali ste si zálohové platby na nový účet?

Obyvatelia, ktorí platia zálohové platby šekom, ozvite sa na mail, alebo vhoďte do schránok výboru meno s číslom bytu, následne Vám budú šeky vhodené do poštovej schránky.