Veľkokapacitné kontajnery v Petržalkevelkokapacitny kontajner

27.3.2023 – pondelok od 12:00 do 18:00

Rovniankova medzi č. 14-16

Čo do veľkokapacitných kontajnerov (ne)patrí?

Obyvatelia môžu do týchto kontajnerov ukladať objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.), elektroodpad aj čisté kovy. Naopak, do kontajnerov nie je možné vhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemikálie ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely môžu Petržalčania využiť služby Zberného dvora na Ulici Ondreja Štefanka 4 (okrem pneumatík) alebo sezónne zbery, o ktorých Petržalka pravidelne informuje na svojich stránkach.

Kompletny rozpis tu