Ohľadom psov

Výbor vlastníkov žiada všetkých majiteľov psov z domu aby v priestoroch domu nasadzovali svojim psom vôdzku a náhubok. Táto žiadosť sa týka všetkých majiteľov psov. Veríme, že pochopíte túto výzvu a vlastným príkladom prispejete k bezpečnejšiemu prostrediu v dome. Veríme, že sa táto výzva stretne s pochopením a v mene všetkých obyvateľov ďakujeme tým, ktorí už svojich psov náhubkom a vôdzkou vybavili.

Prosíme aby ste nebrali túto požiadavku ako formu nedôvery voči Vášmu možno precízne vycvičenému priateľovi, alebo útok na Vaše peňaženky, ale skôr ako formu ubezpečenia všetkým, ktorých v dome stretnete, že si aj ich bezpečnosti vážite a urobíte všetko preto aby sa cítili aj v prítomnosti Vášho štvornohého priateľa maximálne bezpečne.

Majiteľov psov upozorňujeme, že na svojich miláčikov musia dávať pozor, a to najmä, aby neznečisťovali spoločné priestory a okolie domu. Ak sa už stane, že pes vykoná potrebu v spoločných priestoroch domu, majiteľ musí okamžite po svojom psovi upratať.

Súčasne upozorňujeme, že aj zvieratá v bytoch môžu obťažovať ostatných obyvateľov nepríjemnými zvukmi, ktoré spôsobujú. Majiteľ bytu resp. nájomník nesie za akúkoľvek činnosť zvieraťa, ktoré drží v byte plnú zodpovednosť vrátane súladu jeho držby s príslušnými zákonmi.

Majiteľ psa je povinný zaevidovať svojho psa na mestskom úrade Petržalka (odbor daní a poplatkov) a zaplatiť poplatok mestskej časti.