Zápisnice za rok 2001

Konanej dňa: 25.04.2001

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet odkúpených bytov v dome 68
Počet prítomných vlastníkov na domovej schôdzi: 56

Konanej dňa: 17.10.2001

Obytný dom: Rovniankova 14. Bratislava
Počet bytov v dome: 107

Domová schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov na svojom zasadnutí prejednala nasledovné body v zmysle programu hlasovaním prijala tieto uznesenia:

Go to top