Zápisnice za rok 2003

Konanej dna: 17.06.2003

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 95
Počet prítomných vlastníkov s platným právom hlasovania: 60

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí prejednala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním prijala tieto uznesenia:

Go to top