Zápisnice za rok 2005

Konanej dňa: 23.06.2005

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 97
Počet prítomných vlastníkov: 39 

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2005 prejednala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním prijala tieto uznesenia:

Go to top