Zápisnice za rok 2007

Konanej dňa: 06.06.2007

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 101
Počet prítomných vlastníkov: 69

 Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 6.júna 2007 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním prijala tieto uznesenia:

Go to top