Zápisnice za rok 2008

Konanej dňa: 14.05.2008 o 18,00 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet nebytových priestorov v dome: 4

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 80

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 14.mája 2008 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním prijala tieto uznesenia:

Go to top