Zápisnice za rok 2009

Konanej dňa: 21.05.2009 o 18,30 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet nebytových priestorov v dome: 4

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 46

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 21. mája 2009 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Go to top