Zápisnice za rok 2010

Konanej dňa: 30.06.2010 o 18,00 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104
Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4
Počet prítomných vlastníkov: 43 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2010 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Go to top