Zápisnice za rok 2011

Konaného v dňoch: 07.11.2011 až 11.11.2011

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov a nebytových priestorov v dome: 111

Počet bytov: 107

Počet nebytových priestorov: 4

Počet hlasujúcich vlastníkov: 77

Zápisnica zo schôdze Vlastníkov bytových a nebytových priestorov

 Konanej dňa: 25.10.2011 o 18,00 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 48 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 22.10.2011 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Go to top