Zápisnice za rok 2013

Konanej dňa: 04.09.2013 o 18,00 hod
Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104
Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4
Počet prítomných vlastníkov: 5 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza (stretnutie) vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 4. septembra 2013 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Konanej dňa: 02.10.2013 o 18:00 h

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 29 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 02.10.2013 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Konanej dňa: 15.05.2013 o 18,00 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 23 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 15.05.2013 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Go to top