Zápisnice za rok 2015

Zápisnica zo schôdze Vlastníkov bytových a nebytových priestorov

Konanej dňa: 08.10.2015 o 18,00 hod
Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 103
Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4
Počet prítomných vlastníkov: 30 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)
Prítomní za správcu: p. Roman Varga, konateľ Váš správca s.r.o., p. Töröková, technik Váš správca s.r.o.
Ako hosť: p. Alan Arpai – firma Renviro

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 08.10.2015 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Konanej dňa: 06.05.2015 o 18,00 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 103

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 33 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Prítomní za správcu: p. Roman Varga, konateľ Váš správca s.r.o.

                                     p. Töröková, technik Váš správca s.r.o.

Ako hosť:                   p. Peter Grečko, firma RYS s.r.o.

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 06.05.2015 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Go to top