Zápisnice za rok 2016

Konaného v dňoch: od 16.02.2016 do 22.02.2016
Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 103
Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Konanej dňa: 26.10.2016 o 18,00 hod Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 103
Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4
Počet prítomných vlastníkov: 33 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Prítomní za správcu: p. Melich, technik  Váš správca s.r.o.
p. Siloš, technik, Váš správca s.r.o

Počet  prítomných  vlastníkov  bytových a nebytových priestorov    na  domovej schôdzi 33 v čase jej otvárania 19,15 hod

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 26.10.2016  prerokovala   nasledovné   body   v zmysle   programu   a hlasovaním   v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov odhlasovala nasledovné uznesenia.

Go to top