Zápisnice za rok 2017

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VLASTNÍKOV BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Konanej dňa: 27.11.2017 o 18,00 hod
Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 103
Počet nebytových priestorov (NP) v osobnom vlastníctve: 4
Počet prítomných vlastníkov:  23 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Prítomní za správcu: p. Melich, technik  Váš správca s.r.o.

Počet prítomných vlastníkov bytových a nebytových priestorov  na domovej schôdzi 23 v čase jej otvárania 19,15 hod

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 27.11.2017 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov odhlasovala nasledovné uznesenia.

Go to top