Zápisnice za rok 2020

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Rovniankova 14 v Bratislave, ktorá sa konala 22. 09. 2020 od 17.30 hod. v priestoroch suterénu.

Celkový počet hlasov v bytovom dome je 111. (ieden byt alebo NP = 1 hlas)

Program schôdze:

Go to top