Vitajte na stránke vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Rovniankovej 14.

Cieľom tejto stránky je informovať  vlastníkov o existencii a spôsobe riešenia jednotlivých problémov, ktoré sú spojené s bytovým domom, jeho správou, prevádzkou, údržbou a podobne.  Na stránke postupne nájdete všetky dokumenty týkajúce sa nášho domu.

Radi privítame aj podnety na zlepšenie stránky, no hlavne informácie o ktorých si myslíte, že by mohli zaujímať aj ostatných vlastníkov.  Prípadne si myslíte, že by o nich mal vedieť správca, resp. zástupcovia vlastníkov.

Všetky publikované informácie, ktoré majú priamy súvis s vlastníkmi bytových a nebytových priestorov domu Rovniankova 14 a majú dôverný charakter, sú chránené a bez prihlásenia nie sú verejne dostupné.