Zápisnice za rok 2004

Konanej dňa: 15.06.2004

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 97
Počet prítomných vlastníkov: 54

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 15. júna 2004 prejednala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním prijala tieto uznesenia:

Go to top