Zápisnice za rok 2000

Dňa 15.02.2000 sa konala v priestoroch Bytového podniku Haanova č. 10 o 15:00 hod. informačná porada o podmienkach prevodu bytov do osobného vlastníctva.

Konanej dňa: 19.03.2000

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet prítomných na domovej schôdzi:

Konanej dňa: 02.04.2000

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet prítomných na domovej schôdzi: 74

Konanej dňa: 10.06.2000
Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107

Konanej dňa: 25.07.2000

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet prítomných na domovej schôdzi: 74

Go to top