Zápisnice za rok 2012

Konanej dňa: 03.10.2012 o 18,00 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 44 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 03.10.2012 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VLASTNÍKOV BYTOVÝCHA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Konanej dňa: 21.11.2012 o 18,00 hod
Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava
Počet bytov v dome: 107
Počet bytov v osobnom vlastníctve: 104
Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4
Počet prítomných vlastníkov: 24 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 3.10.2012 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Go to top